2014-2015 Öğretim Yılı Yatay Geçiş Başvuruları Hakkında

2014 - 2015 Eğitim Öğretim Yılı Başvuruları Dekanlığımıza şahsen yapılacak olup posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER:


1. 
Öğrenci Belgesi,
2.
 Not Dökümü (Transkript),
3. 
Disiplin cezası almadığını gösteren belge,
4. 
ÖSYM sonuç belgesi,
5.
 Ders planı ve ders içerikleri (onaylı),
6.
 İkinci öğretim programlarında okuyan öğrenciler için %   10'a girdiğini gösteren başarı belgesi.

Bu içerik 25.07.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 966 kez okundu.