Misyon - Vizyon

Misyonumuz 
Misyonumuz, öğrencilerine mühendislik alanında gereken donanım ve yetkinliklerin sağlandığı, kuramsal bilginin varolan ve yeni teknolojilere uygulanabilme yollarının gösterildiği, teknolojik problemlere farklı açılardan çözüm getirirken toplumsal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, etik değerlere de önem veren, yaratıcı, araştırmacı, yenilikçi mühendislerin yetişmesi için gerekli öğrenim ve araştırma ortamını sağlamaktır. 

Vizyonumuz 
Mühendislik Fakültesi, yenilikçi, yaratıcı, araştırmacı mühendislerin yetiştiği, yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde teknolojik sorunlara çözüm getiren projelerin geliştirildiği, disiplinlerarası araştırmaların yapıldığı, ulusal ve uluslararası ölçeklerde etkin rol alabilen bir fakülte olmayı hedefler.

Bu içerik 18.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 5795 kez okundu.