Komisyon ve Kurullar

Akademik İyileştirme Komisyonu

Prof. Dr. Yılmaz ÇAN

Görev : Dekan
TÜ E-Posta : ycan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ayşegül ÖZTÜRK

Görev : Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1205
TÜ E-Posta : aozturk@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ayşe Zeynep Hiçşaşmaz KATNAŞ

Görev : Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1021
TÜ E-Posta : azeynepkatnas@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Muharrem Tolga SAKALLI

Görev : Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1105
TÜ E-Posta : tolga@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yalçın KAYA

Görev : Genetik ve Biyo Mühendislik Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1304
TÜ E-Posta : yalcinkaya@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Oğuzhan ERDEM

Görev : Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı
TÜ E-Posta : oguzhanerdem@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yılmaz ÇAN

Görev : İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı
TÜ E-Posta : ycan@trakya.edu.tr

Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Vedat TAŞKIN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1403
TÜ E-Posta : vedattaskin@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Sami BULUT

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1201
TÜ E-Posta : samibulut@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yalçın KAYA

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1304
TÜ E-Posta : yalcinkaya@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Nilhan ÜRKMEZ TAŞKIN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1423
TÜ E-Posta : nilhanu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah AKGÜN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1506
TÜ E-Posta : abdullahakgun@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Oğuzhan ERDEM

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : oguzhanerdem@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gürkan İRSEL

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1118
TÜ E-Posta : gurkanirsel@trakya.edu.tr

Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Vedat TAŞKIN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1403
TÜ E-Posta : vedattaskin@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Yavuz TARAN

Görev : Fakülte Sekreteri
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1040
TÜ E-Posta : yavuztaran@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Dinçer AKAL

Görev : Makine Mühendisliği Bölümü Temsilcisi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1032
TÜ E-Posta : dincerakal@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Büyüksaraçoğlu SAKALLI

Görev : Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Temsilcisi
TÜ E-Posta : fatmabuyuksaracoglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Sami BULUT

Görev : Gıda Mühendisliği Bölümü Temsilcisi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1201
TÜ E-Posta : samibulut@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KOÇYİĞİT

Görev : Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Temsilcisi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : gokhankocyigit@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Semra HASANÇEBİ

Görev : Genetik ve Biyo Mühendislik Bölümü Temsilcisi
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1302
TÜ E-Posta : semrahasancebi@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Faik KARA

Görev : İnşaat Mühendisliği Bölüm Temsilcisi
TÜ E-Posta : hfaikkara@trakya.edu.tr

Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Yılmaz ÇAN

Görev : Dekan
TÜ E-Posta : ycan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ayşegül ÖZTÜRK

Görev : Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1205
TÜ E-Posta : aozturk@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Taner TİMARCI

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1210
TÜ E-Posta : tanert@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ayşe Zeynep Hiçşaşmaz KATNAŞ

Görev : Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1021
TÜ E-Posta : azeynepkatnas@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yalçın KAYA

Görev : Genetik ve Biyo Mühendislik Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1304
TÜ E-Posta : yalcinkaya@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Oğuzhan ERDEM

Görev : Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı
TÜ E-Posta : oguzhanerdem@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yılmaz ÇAN

Görev : İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı
TÜ E-Posta : ycan@trakya.edu.tr

Fakülte Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Taner TİMARCI

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1210
TÜ E-Posta : tanert@trakya.edu.tr

Fakülte Farabi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Korhan CENGİZ

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1425
TÜ E-Posta : korhancengiz@trakya.edu.tr

Fakülte Mevlana Koordinatörü

Doç. Dr. Pelin Onsekizoğlu BAĞCI

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1305
TÜ E-Posta : pelinonsekizoglu@trakya.edu.tr

Engelliler Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Andaç ŞAHİN MESUT

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1405
TÜ E-Posta : andacs@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Rembiye KANDEMİR

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : rembiyeg@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Nilhan ÜRKMEZ TAŞKIN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1423
TÜ E-Posta : nilhanu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Korhan CENGİZ

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1425
TÜ E-Posta : korhancengiz@trakya.edu.tr

Çevre - Mekan Düzenleme Komisyonu

Prof. Dr. Yılmaz ÇAN

Görev : Dekan Vekili
TÜ E-Posta : ycan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Vedat TAŞKIN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1403
TÜ E-Posta : vedattaskin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Andaç ŞAHİN MESUT

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1405
TÜ E-Posta : andacs@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Taner TİMARCI

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1210
TÜ E-Posta : tanert@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yılmaz ÇAN

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : ycan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ayşe Zeynep Hiçşaşmaz KATNAŞ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1021
TÜ E-Posta : azeynepkatnas@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yalçın KAYA

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1304
TÜ E-Posta : yalcinkaya@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Oğuzhan ERDEM

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1422
TÜ E-Posta : ogerdem@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Yavuz TARAN

Görev : Fakülte Sekreteri
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1040
TÜ E-Posta : yavuztaran@trakya.edu.tr