Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Yılmaz ÇAN

Görev : Dekan Vekili
Göreve Başlama : 23.08.2016
TÜ E-Posta : ycan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ayşegül ÖZTÜRK

Görev : Üye
Görev Süresi : 25.04.2016 - 25.04.2019
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1205
TÜ E-Posta : aozturk@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Muhammet Murat Tahir ALTINBALIK

Görev : Üye
Görev Süresi : 24.08.2016 - 24.08.2019
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1002
TÜ E-Posta : tahira@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Semiha ÖZTUNA

Görev : Üye
Görev Süresi : 25.04.2016 - 25.04.2019
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 2213
TÜ E-Posta : semihae@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Oktay HACIHAFIZOĞLU

Görev : Üye
Görev Süresi : 25.05.2017 - 25.05.2020
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1107
TÜ E-Posta : oktayh@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Muharrem Tolga SAKALLI

Görev : Üye
Görev Süresi : 10.06.2015 - 10.06.2018
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 2105
TÜ E-Posta : tolga@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Oğuzhan ERDEM

Görev : Üye
Görev Süresi : 13.10.2017 - 13.10.2020
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1422
TÜ E-Posta : ogerdem@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Işık ÇETİNTAV

Görev : Araştırma Görevlisi Temsilcisi
Görev Süresi : 24.02.2016 - 24.02.2019
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1102
TÜ E-Posta : isikcetintav@trakya.edu.tr