Değerler

 

Temel Değerler:

Hizmet Odaklılık: Mühendislik Fakültesi hizmet verdiği tüm paydaşlarla saygılı ve hizmet odaklı bir ilişki kurar ve sürdürür. Onların güncel gereksinim ve beklentilerine duyarlıdır. Hizmetlerin kalitesini en son değerlendirenin hizmeti alanlar olduğunun bilincindedir.

Saygı: Mühendislik Fakültesi, kurumsal çevresindeki (tüm paydaşlar ve toplum) değerlere saygılı ve duyarlıdır.

Estetik: Mühendislik Fakültesi, toplum ve kendi çalışanları ve öğrencileri açısından spor, sanat ve bunlara bağlı estetik kazanımlara önem verir.

Katılımcılık: Mühendislik Fakültesi, çalışanlarının ve öğrencilerinin bireysel özellik ve idealizmlerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılmalarını sağlar.

Sürekli Öğrenme: Mühendislik Fakültesi hem kendi faaliyetleri ve performansından hem de benzer diğer birimlerin deneyimlerinden sürekli öğrenir ve sürekli öğrenmenin sürekli iyileştirme için önkoşul olduğunun farkındadır.

Değer Yaratma: Mühendislik Fakültesi, başta öğrenci ve çalışanları olmak üzere, topluma ve tüm paydaşlarına katma değer yaratacak hizmetler sunar. Hizmetin katma değeri, doğrudan geribildirim yolu ile izlenir.

İşbirlikleri Geliştirme: Mühendislik Fakültesi, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği fırsatlarını arar ve geliştirir. Sürekli iyileştirme ve başarının artırılması için işbirliklerinin sürekli olması gerekliliğine inanır.

Etik Davranış: Mühendislik Fakültesi çalışanları yüksek düzeyde bir etik yaklaşımı benimsemiştir ve çıkar çelişkisi yaratmaktan kaçınarak profesyonelce davranış sergiler.

Şeffaflık ve Hesap Verebilme: Mühendislik Fakültesi, yönetim, öğretim ve araştırma faaliyetleri başta olmak üzere, tüm faaliyetleri hakkında paydaşlarını ve kamuyu bilgilendirme ve hesap verme sorumluluğunu taşır.

Bilimsel özgürlük: Fakülte mensubu olan akademisyenler uluslararası sözleşmeler, anayasa ve yasalar çerçevesinde evrensel ilkelere bağlı olarak görüşlerini ifade etme, savunma ya da görüş açıklamama özgürlüğüne sahiptir.

Akademik Özgürlük: Mühendislik Fakültesi bilim insanlarının bilimsel etik ve değerler çerçevesinde evrensel ilkelere bağlı olarak dilediği gibi araştırma yapma, araştırma sonuçlarını paylaşma, bilimsel etkinliklere katılma, öğrenme ve öğretme özgürlükleri vardır.

Akademik Özerklik: Mühendislik Fakültesi bilim insanları yapmış olduğu çalışmalar ve görüşlerini açıklama noktasında özerkliğe sahiptir. Üniversitenin genel politikaları ya da yöneticilerin aldığı kararlar bilim insanlarının kişisel görüşü olarak kabul edilmez ve bu noktada Fakülte mensuplarının bu kararları benimsemek ya da savunmak zorunda olmaması esastır.

Liyakat: Mühendislik Fakültesi, öğrenci değerlendirmeleri, personel alımı, akademik atama ve yükseltme başta olmak üzere, tüm faaliyetlerinde bireysel yeterlilik ve nitelik kıstaslarını önemser.

Girişimci Yaklaşım: Mühendislik Fakültesi, akademisyen ve öğrencilerinin her türlü girişimci faaliyetlerini teşvik eder ve destekler.

Çevre sorunlarına duyarlılık: Mühendislik Fakültesi, araştırma başta olmak üzere tüm faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve sonuçlandırılmasında çevre bilincine sahiptir ve çevre sorunlarına duyarlı olarak hareket eder.

 

Ek Dosyalar
Bu içerik 08.03.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 620 kez okundu.