Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Yılmaz ÇAN

Görev : Dekan Vekili
Göreve Başlama : 23.08.2016
TÜ E-Posta : ycan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ayşe Zeynep Hiçşaşmaz KATNAŞ

Görev : Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 17.07.2017 - 17.07.2020
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1021
TÜ E-Posta : azeynepkatnas@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Taner TİMARCI

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 21.10.2016 - 21.10.2019
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 2210
TÜ E-Posta : tanert@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ayşegül ÖZTÜRK

Görev : Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 13.10.2016 - 13.10.2019
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1205
TÜ E-Posta : aozturk@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Muhammet Murat Tahir ALTINBALIK

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 11.07.2017 - 11.07.2020
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1002
TÜ E-Posta : tahira@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Semiha ÖZTUNA

Görev : Profesör Temsilcisi
Görev Süresi : 16.12.2015 - 16.12.2018
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 2213
TÜ E-Posta : semihae@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Oktay HACIHAFIZOĞLU

Görev : Doçent Temsilcisi
Görev Süresi : 11.07.2017 - 11.07.2020
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1107
TÜ E-Posta : oktayh@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yalçın KAYA

Görev : Genetik ve Biyo Mühendislik Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 07.07.2017 - 07.07.2020
Telefon : 0 (284) 226 12 18
TÜ E-Posta : yalcinkaya@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Muharrem Tolga SAKALLI

Görev : Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 27.06.2016 - 27.06.2019
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 2105
TÜ E-Posta : tolga@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Hacı Ali GÜLEÇ

Görev : Doçent Temsilcisi
Görev Süresi : 29.06.2016 - 29.06.2019
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1316
TÜ E-Posta : hacialigulec@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KOÇYİĞİT

Görev : Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 26.03.2018 - 26.03.2021
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : gokhankocyigit@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Korhan CENGİZ

Görev : Dr.Öğr.Üyesi Temsilcisi
Görev Süresi : 25.04.2016 - 25.04.2019
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1425
TÜ E-Posta : korhancengiz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Işık ÇETİNTAV

Görev : Araştırma Görevlisi Temsilcisi
Görev Süresi : 25.02.2016 - 24.02.2019
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1102
TÜ E-Posta : isikcetintav@trakya.edu.tr