Hakkımızda

Kuruluşu ve Amacı 
Trakya Üniversitesi ve Mühendislik Fakültesi’nin temelini oluşturan Edirne Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi, Milli Eğitim Bakanlığı’nca 1976 yılında alınan bir kararla ülke çapında Devlet Mühendislik Mimarlık Akademilerinin açılmasına karar verilmesiyle Edirne Ticaret Lisesi’nin binasında 21 Şubat 1977 günü öğretime açılmıştır. Kurucu Akademi başkanlığını Prof. Selahattin ÇAKAL’ın yaptığı Edirne Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 2547 sayılı kanunun geçici 28. maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı’nın yeniden düzenlenmesine dair 2680 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca kabul edilen 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 19. maddesi gereğince adı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’ne dönüştürülerek Trakya Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 03.12.1982 tarihinde Trakya Üniversitesi Merkez yerleşkesi olarak kabul edilen Ayşekadın yerleşkesi içerisindeki yerine taşınmıştır. 

Akademik Teşkilat Bakımından Gelişim 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanunla 03.12.1982 tarihinde kurulan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin ilk bölümlerini Makine Mühendisliği ve Mimarlık Bölümleri oluşturmuştur. Yükseköğretim Kurulu’nun 01.03.1991 tarihli oturumunda Fakülte bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü açılması 2547 sayılı yasa 2880 sayılı yasa ile değişik 7/d-2 ve 7/4 maddesi ile uygun görülmüştür. 1991-1992 eğitim-öğretim yılında Bilgisayar Mühendisliği, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında da Gıda Mühendisliği bölümü açılmış olup öğrenci almaya başlamıştır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün açılması ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu´nun 13 Haziran 1991 tarihli toplantısında, 2547 Sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüş ve kabul edilmiştir. Bölüm, faaliyete ancak Eylül 2010 tarihinde Kurucu Bölüm Başkanı’nın Bölüm kadrosuna atanması ile başlamıştır. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’nün Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün açılması konusundaki teklifi 10.02.2010 tarihli, Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu´nun toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüş ve kabul edilmiştir. Kurucu Bölüm Başkanı’nın Bölüm kadrosuna atanması ile beraber Bölüm faaliyete geçmiştir. Ancak Fakülte bünyesinde henüz eğitim öğretime başlanmamış ve akademik kadrosu oluşturulamamıştır. Fakülte bünyesinde Kimya Mühendisliği, Şehir ve Bölge Plancılığı, İç Mimarlık, Endüstri Mühendisliği ve Otomotiv Mühendisliği bölümleri de mevcuttur. 
2011-2012 eğitim öğretim yılı itibarıyla Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü hariç tüm bölümlerde lisans; Makine Mühendisliği, Mimarlık ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde lisansüstü eğitim-öğretim yapılmaktadır. 
Bu bölümlerden Makine Mühendisliği ve Mimarlık Bölümü, 03.12.1982 tarihinden itibaren 24 yıl süre ile Ayşekadın yerleşkesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ise kurulduğundan Fakülte’nin Prof. Dr. Ahmet T. KARADENİZ yerleşkesindeki yeni binasına taşınmasına kadar geçen süreçte, Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile birlikte Tıp Fakültesi Dekanlık Binası’nın iki katını kullanmıştır. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Edirne Otogarı yanında bulunan Prof. Dr. Ahmet T. KARADENİZ yerleşkesindeki yeni binasına taşınmıştır, 25.09.2006 tarihinden itibaren eğitim-öğretime bu binada devam edilmektedir. Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Bölümleri, 2011-2012 eğitim öğretim yılı başından itibaren Makedonya yerleşkesindeki tarihi binada eğitimlerine devam etmektedir. 2013 yılı itibariyle Mühendislik  Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi olarak ayrılmıştır.

Öğretim Elemanı Bakımından Gelişim 
Kuruluşunda (1983) toplam 32 akademik personeli bulunan Fakülte’nin bugün 3 misli artışla, Öğretim Elemanı sayısı 91 olmuştur. 
İlköğretim yılındaki akademik personelin çoğunluğu devralınan DMMA’dan gelenler olup “Öğretim Görevlisi” statüsünde derslere girmişlerdir. Fakülte Kurulları’nı oluşturabilmek için ilk öğretim yılında 8 Öğretim Üyesi (3 Profesör, 3 Doçent, 2 Yardımcı Doçent) ile yola çıkılmış, yedinci öğretim yılında (1988-1989) 12 Öğretim Üyesi (2 Profesör, 3 Doçent, 7 Yardımcı Doçent), 8 Öğretim Görevlisi, 1 Uzman ve 19 Araştırma Görevlisi ile akademik personel sayısı 40’a yükselmiştir. 1995-1996 öğretim yılında üç bölümde toplam 71 akademik personel, 18 Öğretim Üyesi (4 Profesör, 5 Doçent, 9 Yardımcı Doçent) ve 53 Öğretim Yardımcısı (15 Öğretim Görevlisi, 2 Uzman, 36 Araştırma Görevlisi) bulunmaktadır. Fen Bilimleri Enstitüsü kadrosundan da 5 Araştırma Görevlisi katılmıştır. 1999-2000 öğretim yılında toplam 72 akademik personelin 28’i Öğretim Üyesi (5 Profesör, 4 Doçent, 19 Yardımcı Doçent) ve 44’ü Öğretim Yardımcısıdır (10 Öğretim Görevlisi, 2 Uzman, 32 Araştırma Görevlisi). 2006-2007 öğretim yılında toplam 76 olan akademik personel sayısının 46’sı Öğretim Üyesi (7 Profesör, 4 Doçent, 35 Yardımcı Doçent) ve 34’ü Öğretim Yardımcısıdır (5 Öğretim Görevlisi, 29 Araştırma Görevlisi). Araştırma Görevlileri’nin 14’ü Fen Bilimleri Enstitüsü kadrosundadır. 30. yılda ise toplam 93 olan akademik personel sayısının 57’si Öğretim Üyesi (10 Profesör, 7 Doçent, 40 Yardımcı Doçent) ve 36’sı Öğretim Yardımcısıdır (4 Öğretim Görevlisi, 30 Araştırma Görevlisi, 2 Uzman). Araştırma Görevlileri’nin 2’si Fen Bilimleri Enstitüsü kadrosundadır. Fakülte’de 3 Okutman da görev yapmaktadır. 

İdari Personel Bakımından Gelişim 
Fakülte’nin Öğretim Elemanı ve öğrenci sayılarındaki artışlara rağmen, kuruluşundan bugüne kadar idari personel sayısında belirgin gelişme yaşanmamıştır. 1983 yılında 24 olan idari personel sayısı 2007 yılında sadece 25’e yükselmiştir. Fakültemiz 2019 Yılı itibariyle  20 personelle hizmet vermeye çalışmaktadır. 

 
Bu içerik 19.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 22080 kez okundu.