Dekan Yardımcıları Görev Dağılımı

Prof. Dr. Semra HASANÇEBİ

 

Eğitim-Öğretim İşleri

 

Kalite Sorumlusu ve Akreditasyon (YÖKAK) Faaliyetleri

 

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme

 

ARGE Çalışmaları ve Projeler

 

Altyapı, Çevre ve Mekân Düzenleme Faaliyetleri

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk BAĞCI

 

İdari-Mali İşler

 

Fakülte Sanayi İlişkileri

 

Akreditasyon (MÜDEK) Faaliyetleri

 

Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları

 

Teknik Gezi ve Tören Faaliyetleri