2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ek-Madde 1 (Merkezi Yerleştirme Puanı) İle Yatay Geçiş

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca;

2015-2016 Eğitim Öğretim yılı için Üniversitemiz birimlerine Ek Madde 1 (Merkezi Yerleştirme Puanı) ile yatay geçiş başvurularının 30 Ağustos 2015 tarihine kadar istenilen belgeler ile birlikte ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER
1. Dilekçe
2. Transkript
3. Öğrenci Belgesi
4. Disiplin cezası almadığını gösteren belge
5. ÖSYM sonuç belgesi
6. Nüfus cüzdan fotokopisi
7. 8 yarıyıllık ders planı ve ayrıntılı ders içerikleri (Birim Onaylı)


Ek-Madde 1 Karar Metni İçin Tıklayınız

Bu içerik 11.08.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 1418 kez okundu.