2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi ve İstenecek Belgeler

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme takvimi:

Başvuru Başlangıç: 11.07.2016
Başvuru Bitiş: 30.08.2016
Değerlendirme Başlangıç: 05.09.2016
Değerlendirme Bitiş: 07.09.2016
Sonuç: 08.09.2016
Kesin Kayıt Başlangıç: 19.09.2016
Kesin Kayıt Bitiş: 21.09.2016
Yedek Kayıt Başlangıç: 22.09.2016
Yedek Kayıt Bitiş: 23.09.2016

NOT: 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı yatay geçiş için Fakültemize başvuruda bulunacak öğrencilerimizin aşağıda istenen belgeler ile birlikte 30.08.2016 tarihine kadar Fakültemiz öğrenci işlerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Yatay Geçiş Başvurusunda İstenecek Belgeler
1. Dilekçe
2. Transkript
3. Yeni tarihli Öğrenci Belgesi
4. Disiplin cezası almadığını gösteren belge
5. ÖSYS sonuç belgesi
6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
7. 8 yarıyıllık ders planı ve ayrıntılı ders içerikleri (Birim Onaylı)
8. İkinci öğretim bölümünde okuyup, örgün öğretim bölümüne başvuracak öğrenciler için %10'a girdiğini gösteren başarı belgesi

Ek-1 Maddeye göre geçiş yapacaklar için ;
Ek-1 Madde’ye göre daha önce Yatay Geçiş Yapmadığını Gösterir Belge 


Not: Kurumlar arası yatay geçiş için (Genel Not Ortalamasına göre) öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.

Bu içerik 13.07.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 2238 kez okundu.