2019-2020 Tek Ders Sınavı hk.2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SONUNDA YAPILACAK
TEK DERS SINAVI

 

    Tek ders sınavına girebilmesi için öğrencilerimizin 26.08.2020 tarihine kadar muhendislik@trakya.edu.tr adresine aşağıda bulunan başvuru dilekçisini doldurup mail atmaları gerekiyor.

    2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibarı ile Üniversitemiz Senatosunun 15/05/2020 tarihli ve 10 sayılı toplantısında alınan 07 numaralı karar ile 01-11 Eylül 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verilen tek ders sınavlarının COVID-19 küresel salgını nedeniyle;

-          E-ders platformu üzerinden proje, ödev, sunum, makale vb. ölçme değerlendirme yöntemlerinden biri uygulanarak yapılmasına ve birimlerin web sitesinde ilan edilmesine,

 

-          Değerlendirme konularının öğretim elemanlarınca 01 – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında e-ders platformuna yüklenmesine,

 

-          Öğrencilerimizin hazırladıkları dokümanları doc, ppt, pdf, mp3, mp4 ve jpeg uzantılı formatlardan sadece birisine sahip olacak şekilde eders.trakya.edu.tr adresinden 07-11 Eylül 2020 tarihleri arasında e-ders platformuna yükleyerek teslim etmelerine,

 

-          Öğretim elemanlarınca tek ders sınav sonuçlarının ilgili yönetmeliklerde belirtilen süre içerisinde ilgili birimlere teslim edilmesine,

 

-          Diğer üniversitelerin 2020 Yaz Okullarında ders alan ve yaz okulu sonucunda tek dersi kalan öğrencilerimiz için ilgili birim yönetim kurulu kararı ile belirlenecek tarihlerde ve şekilde ayrıca bir tek ders sınavı yapılmasına,

 

-          Mezun olması için tek dersi kalan öğrencilerin ileriki dönemlere ait olan ve ilgili Yönetmelikler ile verilen sınav hakkını, fazladan bir hak getirmemek ve bir yarıyılda bir defadan fazla olmamak koşulu ile daha önce kullanabilmelerine,Ek Dosyalar
Bu içerik 24.08.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 981 kez okundu.