7 YILLIK AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİMİZİN (2014 ve öncesi girişli öğrencilerimiz) EK SINAV DUYURUSU

7 YILLIK AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİMİZİN(2014 ve öncesi girişli öğrencilerimiz)EK SINAV DUYURUSU

2547 Sayılı kanunun 44.maddesinin ( c ) fıkrası gereğince,  öğrencilerimizden 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonu itibariyle azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler (2014 Yılı ve öncesi girişliler) için  2 ek sınav hakkı verilmiş olup, aşağıda belirtilen uygulamaya göre işlem yapılacaktır. 
 

1- Müfredatındaki derslerden 6 ve daha fazlasını alamayan öğrencilerin kayıtları yasa gereği silinecektir.

2- 1 nolu madde dışında kalan öğrencilerin alıp başarısız oldukları bütün dersleri için 2 ek sınav hakkı verilmiştir. Bu ek sınavlara girecek olan öğrenciler için sınav takvimi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 Ek Sınav İlanı:

13 Eylül 2021

Öğrencilerin Son Başvuru Tarihi:

29 Eylül 2021 


1. Ek Sınav Tarihleri:

 4 – 8 Ekim 2021


2. Ek Sınav Tarihleri:

25 – 30  Ekim 2021


3- Sınavlarda en az 60 (altmış) notunu alan öğrenciler ara sınav notuna bakılmaksızın başarılı sayılacaklardır.

4- 2 ek sınav sonunda, başarısız ders sayısını 5 derse kadar düşüren öğrencilere 3 yarıyıl ek süre verilecektir.

5- Azami öğrenim süresi sonunda ek sınavlara girmeden devam koşullarına bakılmaksızın başarısız oldukları ders sayısı 5 derse kadar olan öğrencilere 4 yarıyıl ek süre verilecektir.

6- 1 dersten başarısız olanlar ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavına girme hakkı verilecektir.

 

ÖNEMLİ NOT :  Ek Sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin 29 Eylül 2021 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar aşağıda belirtilen başvuru dilekçesini eksiksiz olarak doldurup çıktısını imzalayarak basvuru.muh@trakya.edu.tr e-posta adresine göndermeleri halinde başvuruları dikkate alınıp, kendilerine sınav hakkı verilecektir.süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.(öğrencilerimizin başvuru dilekçesinde bulunan dersler kısmını da doldurmaları gerekmektedir)

Dilekçe Örneği

Öğrencilerimize önemle duyurulur…Bu içerik 13.09.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 951 kez okundu.