7143 SAYILI AF KANUN’UNDAN YARARLANMAK İSTEYENLERİN DİKKATİNE

7143 Sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun’un 15. Maddesi ile 2547 sayılı Kanun’a eklenen “Geçici Madde 78” için tıklayınız.

7143 SAYILI AF KANUN’UNDAN YARARLANMAK İSTEYENLERİN DİKKATİNE

Yükseköğretim  kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, 7143 sayılı Kanun’dan yararlanmak üzere başvuru yapabilecektir.  

 

Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler, 7143 sayılı Kanun’dan yararlanmak üzere başvuru yapamazlar.   

 

     Başvurular;

1-     Gerekli belgeler ile birlikte 18 Eylül 2018 tarihine kadar ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Devlet Konservatuvarı’na şahsen, noter tarafından düzenlenecek vekâletname ile veya posta yolu ile yapılacaktır.

 

2-     Posta ile yapılacak başvuruların, süresi içerisinde ilgili birime ulaştırılması gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurulardaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Elektronik posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.

 

3-     Bu Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar, terhislerini takip eden 2 (iki) ay içinde ilgili birime başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılacaklardır.

  

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

1-    Dilekçe (Örnek için tıklayınız.)

2-    Diploma (Lise, önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) (İlişik kesme sırasında alan öğrenciler ile ÖSYM tarafından yerleştirilerek kayıt olmayanlar için).

3-    Askerlik Durum Belgesi (Erkek öğrenciler için).

4-    ÖSYM tarafından yerleştirilerek kayıt yaptırmayanlar için ÖSYS Sonuç Belgesi.

5-    Kimlik kartı fotokopisi.

6-    Adli Sicil Kaydı.

7-    3 adet fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)

Bu içerik 13.06.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 490 kez okundu.