Dikey Geçiş Sınavı Kayıtları

Dikey Geçiş Sınavı İle Fakültemizi Kazanan Öğrenciler İçin Kayıtlar 15-18 Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Kayıt yaptıracak Öğrencilerin Mühendislik Fakültesi Öğrenci işlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler 

1) Ön lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı,
2) Lise Diploması aslı veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı
3) DGS sonuç belgesinin internet çıktısı,
4) Nüfus cüzdanının ön ve arka yüzünün fotokopisi,
5) 6 adet renkli vesikalık fotoğraf
6) Transkript (onaylı)
7) Ders içerikleri (onaylı)
8) Askerlik çağındaki öğrenci adaylarından; ilgili askerlik şubesinden alacakları tecilli olduklarını gösterir belge veya askerlik görevini yapmış olanlardan durumlarını belirten belge.

Bu içerik 13.09.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 830 kez okundu.