Mühendislik Tamamlama Programı Kayıtları

Mühendislik Tamamlama Programına kayıt yaptıracak öğrenciler için kayıtlar 15-18 Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Kayıt yaptıracak Öğrencilerin Mühendislik Fakültesi Öğrenci işlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Mühendislik Tamamlama Programı Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler 

1) Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı,
2) Lise Diploması aslı veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı
3) Sonuç belgesinin internet çıktısı,
4) Nüfus cüzdanının ön ve arka yüzünün fotokopisi,
5) 6 adet renkli vesikalık fotoğraf
6) Askerlik çağındaki öğrenci adaylarından; ilgili askerlik şubesinden alacakları tecilli olduklarını gösterir belge veya askerlik görevini yapmış olanlardan durumlarını belirten belge.

Bu içerik 13.09.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 863 kez okundu.