Öğretim Üyemizin Uluslararası Üçlü (Triadic) Patent Tescili

Fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan ERDEM’in Systolic Array Architecture for Fast IP Lookup isimli buluşu, dünyanın en büyük üç patent ofisi Avrupa Patent Ofisi (EPO), Japon Patent Ofisi (JPO) ve Amerika Birlesik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafindan verilen uluslararası üçlü (triadic) patent tescili almıştır. Triadic patent sayısı, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) ülkelerinin inovasyon performanslarını değerlendirmede kullandığı önemli bir göstergedir. 2014 OECD raporuna göre Türkiye’nin tarihinden bugüne kadar sahip olduğu triadic patent sayısı 151’dir (OECD Factbook 2014). Triadic patent tescilinin ardından Tübitak, 1008 Patent destek programı kapsamında 75.000 YTL hibe etmiştir.
Ek Resimler
Bu içerik 26.11.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 990 kez okundu.