Gıda Mühendisliği

Prof. Dr. Ayşe Zeynep Hiçşaşmaz KATNAŞ

Görev : Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1021
TÜ E-Posta : azeynepkatnas@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hacı Ali GÜLEÇ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1316
TÜ E-Posta : hacialigulec@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah AKGÜN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1506
TÜ E-Posta : abdullahakgun@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Sami BULUT

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1201
TÜ E-Posta : samibulut@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Pelin Onsekizoğlu BAĞCI

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1305
TÜ E-Posta : pelinonsekizoglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İrem DAMAR

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1220
TÜ E-Posta : iremdamar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Emel YILMAZ

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1424
TÜ E-Posta : emelograsici@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Kadir ÇINAR

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1306
TÜ E-Posta : kadircinar@trakya.edu.tr